Place I love coffe

Go down

Place I love coffe Empty Place I love coffe

Post by Zero on Sun Mar 23, 2014 12:31 am

เจ้าของร้าน
ซีโร่

Place I love coffe Image44

พนักงานเสริพ,ทำความสะอาด
ลูน่า

Place I love coffe Image47

คนชงกาแฟ,ทำขนม
ไค

Place I love coffe Image49

บรรยากาศภายในร้าน

Place I love coffe Image51

เมนูกาแฟ

Place I love coffe Image53

เมนูขนม

Place I love coffe Image54


ปล.ถึงจะมีการเก็บเงินแต่ที่จริงผู้เล่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแค่เก็บตังให้ดูเหมือนจริงเท่านั้น
ปล.2 เจ้าของร้านอยู่ทุกวันถ้าวันไหนไม่มาให้เผาร้านเลย(ล้อเล่นนะ)
Zero
Zero

Posts : 133
Join date : 2014-02-07

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Zero
อาชีพ: Hunter
สังกัด: -

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum