Xavier's Lore
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[INFO] Religious Studies II : Radiu and the Mirror of Sky

Go down

[INFO] Religious Studies II : Radiu and the Mirror of Sky Empty [INFO] Religious Studies II : Radiu and the Mirror of Sky

Post by Xavier Fri Feb 14, 2014 12:23 am

Radiu
คือชื่อของกระแสธารพลังเวทที่เป็น "แสงตกค้างของลิโอลิท" กระแสธารจะไหลเวียนอยู่ทั่วพิภพซาเวียร์
ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ราวกับเป็นมิติที่ทับซ้อนกันอยู่ ราดิวจะถูกดูแลโดย The Radius
เป็นบ่อเกิดของพลังงานชีวิตแห่งสรรพสิ่งบนพิภพแห่งซาเวียร์

The Mirror of Sky
กระจกฟ้า เป็นคำใช้เรียกบ่อแห่งพลังงานขนาดมโหฬารใจกลางราดิว เชื่อว่าวิญญาณของสิ่งมีชีวิต
เกิดจากการกลั่นตัวของพลังงานในกระจกฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานพิสุทธิ์ และเมื่อกลั่นตัวออกก็จะไหล
ไปตามกระแสธารเพื่อไปสู่ภาชนะที่จะรับรองตนต่อไป เมื่อตายลง ร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นภาชนะแห่งวิญญาณ
จะสลายลงสู่ผืนดิน เฉกเช่นเดียวกันกับวิญญาณ ที่จะกลับคืนสู่กระจกฟ้า และถูกชำระด้วยการหลอมจาก The Radius
(ที่ทำหน้าที่นี้) กลายเป็นพลังงานพิสุทธิ์ไร้รูปลักษณ์ไปรวมอยู่กับพลังงานในบ่อแห่งกระจกฟ้า
ยกเว้นกรณีที่วิญญาณยังมีบ่วง จะยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตนมีห่วงอยู่ และจะไม่สามารถไปตามกระแสธารเพื่อกลับไปสู่กระจกฟ้าได้
(วิญญาณแค้น วิญญาณฆ่าตัวตาย บลาๆๆๆที่ยังไม่ได้รับการชำระจากแสงแห่งลิโอลิท)

ตายแล้วไปไหน?

โดยพื้นฐาน จะเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏจักรกระจกฟ้าดังกล่าวไปแล้วข้างต้น

แต่ประกาศกแห่งแสง ผู้ก่อตั้งศาสนจักรแห่งบาคส์ ประกาศไว้ว่า มนุษย์ผู้ศรัทธาในแสงอย่างยิ่งยวด
เมื่อตาย จะมีเทวทูตลงมารับวิญญาณก่อนที่จะไหลเวียนไปตามกระแสธาร เพื่อพาไปสู่โลกเบื้องบน
และจะได้ไปอยู่กับลิโอลิทที่นั่นนิรันดร

ขณะที่ศาสนจักรแห่งโนดอลก็ได้ยืนยันเช่นกัน ว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมิใช่การไปอยู่เป็นข้ารับใช้ของลิโอลิท
เพราะคนจากโลกเบื้องบนที่แปดเปื้อนเกินกว่าจะชำระด้วยแสงแห่ลิโอลิทได้ ก็จะถูกส่งลงมาชำระล้าง
ที่กระจกฟ้า และกลับคืนสู่วัฏจักรเดิมอีกครั้ง

ดังนั้น มนุษย์ที่แสวงหาความสงบ และเชื่อในความมืดนิรันดร์แห่งโคชาอย่างเคร่งครัด และถ่องแท้
เมื่อตายลง จะถูกส่งวิญญาณไปให้โคชา และดวงวิญญาณนั่นจะถูกดูดกลืนเข้าไปสู่ความมืด
และถูกดับแสงแห่งชีวิตลงด้วยมือของโคชา ซึ่งจะทำให้วิญญาณดวงนั้นดับลงสู่ความมืด
ที่เงียบสงบและว่างเปล่าชั่วนิรันดร์ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในซาเวียร์ หรือโลกใดอีก


อีกด้านหนึ่ง มนุษย์ที่ทำพันธสัญญากับปีศาจจากโลกไร้แสง และไม่ได้รับการชำระล้างจากแสงแห่งลิโอลิท
หรือฝักใฝ่ในโลกไร้แสงอย่างลึกซึ้งมากเกินไป เมื่อตาย วิญญาณที่แปดเปื้อนมลทินแห่งโลกไร้แสง
จนเกินกำลังของกระจกฟ้าที่จะชำระล้างได้ จะถูกต่อต้านจากกระจกฟ้าและกระแสธารราดิว
ก่อนที่จะถูกขับไสไปสู่โลกไร้แสงในที่สุด

ที่โลกไร้แสง จิตวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นเศษละอองจากแสงแห่งลิโอลิทที่ตกค้างอยู่ในซาเวียร์
จะถูกโลกไร้แสงบดบังและดูดกลืน จนดวงวิญญาณนั้น"ไร้แสง" และกลายเป็นปีศาจในโลกนั้นต่อไป
Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

https://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum