[INFO] ฺBrief History of Andiga

Go down

[INFO] ฺBrief History of Andiga Empty [INFO] ฺBrief History of Andiga

Post by Xavier on Mon Jan 20, 2014 12:20 am


Pre-Andiga Period
ยุคก่อนอันดิก้า

แทบกล่าวได้ว่า ในปัจจุบัน แทบไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเมื่อหลายพันปีก่อนของภูมิภาคอันดิก้าเลย

สิ่งเดียวที่เป็นหลักฐานถึงการมีอยู่ของยุคสมัยก่อนอันดิก้า
คือเหล่าวัตถุที่เป็นวิทยาการโบราณ ที่ยังคงเหลืออยู่มากมายทั่วภูมิภาค

แม้จะมีอยู่มากมาย แต่กลับปราศจากซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ใดแฝงอยู่

สิ่งที่ผู้คนเรียนรู้จากวิทยาการโบราณ มักจะเป็นองค์ความรู้ที่นำมาซึ่งวิทยาการเหล่านั้น
มากกว่าที่จะเป็นประวัติศาสตร์จากอาณาจักรสมัยก่อนอันดิก้า

หลักฐานที่เด่นชัดที่สุดกล่าวถึงแค่ว่า คำว่าอันดิก้ามาจากชื่อของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ "อันติก้า" (Antica)
ที่เป็นแหล่งพลังงานเวทมนตร์ และมีอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคในอดีตกาล
และคำใช้เรียกผู้ที่ใช้เปลือกไม้อันดิก้าเป็นเชื้อเพลิงหลัก คือ บาคส์ ชาติพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วไปในภูมิภาค


Ancient Andiga Period

ยุคอาณาจักรอันดิก้าโบราณ

อันดิก้าเป็นชื่อของภูมิภาค และเป็นชื่อของอาณาจักรโบราณเมื่อกว่าพันปีก่อน
อาณาจักรอันดิก้าโบราณเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งใน "ยุคมืด" ของประวัติศาสตร์ซาเวียร์
อันดิก้าถูกปกครองโดยมีชนชั้นปกครองเป็นชาวน็อด (Nod) และมีชาวบาคส์ (Baks) เป็นชนชั้นที่ถูกปกครอง
ชนชั้นปกครองชาวน็อด เกิดจากสายเลือดที่ได้ทำพันธะสัญญากับปีศาจที่มาจากโลกไร้แสง (The Lightless)
เป็นอำนาจไร้พ่ายที่ถูกใช้ในการกดขี่ชาวบาคส์

หลังจากถูกปกครองอยู่ในความมืดมิดมากว่าร้อยปี ได้มีประกาศก ปลุกศรัทธาแห่งแสงในชาวบาคส์
ศรัทธาในแสงสว่างของชาวบาคส์นำมาซึ่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบน (The Aloft)
พวกเขาลุกขึ้นต่อต้าน ต่อสู้และขับไล่ให้พวกน็อดลงไปอยู่ทางใต้

การต่อสู้กินระยะเวลากว่าสิบปี ในที่สุด สงครามก็บานปลาย
จนเกิดการแบ่งแยกอันดิก้า ออกเป็นสองจักรวรรดิ คือบาคส์ และโนดอซ
และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนจักรแห่งบาคส์ (Church of Baks)
นำโดยประกาศกแห่งแสงที่นำพาชาวบาคส์ออกมาจากความมืดมิดของพวกน็อดและปีศาจจากโลกไร้แสง


Two Empires Period
ยุคสองจักรวรรดิ

สงครามระหว่างสองอาณาจักรดำเนินเรื่อยมานับจากวันที่ชาวน็อดถูกขับไล่
จนมาถึงเมื่อ 800 ปีก่อน จักรวรรดิทั้งสองได้สงบศึกระหว่างกัน
สันติภาพทำให้ผู้คนค้นพบวิทยาการโบราณ  ที่ปัจจุบันมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก
ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของการขุดค้นวิทยาการโบราณเกิดขึ้นในยุคนี้ หลังจากพวกมันถูกทิ้งไว้มาหลายพันปี

ความเจริญทางวัตถุนำไปสู่ความโลภอย่างไม่รู้จบสิ้น
จักรพรรดิเลเฟย์น แห่งบาคส์ ได้ลุแก่อำนาจ ในการระดมทรัพยากรทั้งหมดของจักรวรรดิ
มาใช้เพื่อสนองตัณหา และเพื่อประโยชน์สุขของตนและพวกพ้อง
เกิดการต่อต้านอำนาจจักรพรรดิไปทั่วทั้งแผ่นดินแห่งบาคส์ และนำไปสู่การแยกตัวของประเทศทั้งหลาย


Three Kingdoms Period
ยุคสามกษัตริย์

การแตกแยกภายในจักรวรรดิบาคส์ทำให้จักรวรรดิล่มสลายลง แคว้นน้อยใหญ่ได้แปรสภาพเป็นประเทศต่างๆ

ในชนชั้นปกครอง สามราชสกุลที่แตกสาขามาจากราชวงศ์บาคส์ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการต่อต้านจักรพรรดิเลเฟย์นได้รับการสถาปนาเป็นราชวงศ์ปกครองดินแดนสามแคว้น
อันประกอบด้วย อันเธีย คาสทิล และเบ็คเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของศูนย์กลางการปกครอง
ทั้งสามราชวงศ์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของบาคส์และอันดิก้า
ในการเป็นด่านหน้าในการปะทะกับโนดอซที่หวังจะใช้โอกาสนี้เข้ายึดครองดินแดนของบาคส์

สามกษัตริย์แห่งบาคส์จึงกลายเป็นหนึ่งในขั้วอำนาจที่สำคัญมาแต่อดีต
แม้กระทั้งปัจจุบัน ทั้งสามราชวงศ์ก็ยังคงมีบทบาทในทางการเมืองของภูมิภาคอยู่

ในช่วงปลายของยุคสามกษัตริย์ (400 ปีที่ผ่านมา) เกิดการยึดอำนาจและการปฏิรูปศาสนาภายในโนดอซ
ลัทธิบูชาโลกไร้แสงถูกขับไล่พร้อมกับราชวงศ์ดั้งเดิม นับเป็นการสิ้นสุดของการมีอยู่ของปีศาจในซาเวียร์โดยชอบธรรม

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในระยะยาวทำให้วิทยาการโบราณเสื่อมถอยลงเนื่องจากไม่ได้รับการดูแล
และความรู้เกี่ยวกับวิทยาการโบราณได้ถูกทำลายไปจำนวนไม่น้อย ด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะนำไปสู่ความเจริญ
ที่หอมหวานและเป็นเหตุแห่งความละโมบของผู้มีอำนาจต่อไปในอนาคต


Confederal War Period
ยุคสงครามสมาพันธ์

หลังเกิดการปฏิรูปภายในโนดอซ กลุ่มขั้วอำนาจเดิมได้กลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งอันดิก้า
ประเทศเล็กๆไม่มีกำลังเพียงพอที่จะสร้างสันติภาพภายในได้ นำไปสู่การมองหาความร่วมมือระหว่างกัน
แนวคิดที่จะจัดตั้งสมาพันธ์ของรัฐต่างๆจึงเกิดขึ้น และสำเร็จจริงเมื่อ 300 กว่าปีก่อน

สงครามต่อต้านกบฏโนดอซที่ใช้มนต์ดำ ศาสตร์มืด และพลังจากโลกไร้แสงอย่างเต็มรูปแบบโดยสมาพันธรัฐแห่งบาคส์
ได้ทำให้สันติภาพที่ยืนยาวกลับมาสู่อันดิก้าและซาเวียร์อีกครั้ง ด้วยผลกระทบที่เป็นวงกว้างของกลุ่มกบฏลัทธิไร้แสง


Contemporary Period
ยุคร่วมสมัย

สันติภาพยืนยาวมาได้ราว 300 ปี หากไม่นับสงครามเล็กๆน้อยๆตามชายแดนของสมาพันธฯกับโนดอซ

จนเมื่อ 30 ปีก่อน เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติแปรปรวนไปทั่วซาเวียร์
พร้อมๆกับการปรากฎขึ้นของสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับมาของกลุ่มก่อการร้าย
ที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายสำคัญคือ การนำลัทธิไร้แสงกลับมา

มีการป่าวประกาศผ่านสื่อตัวอักษรที่ไปปรากฎในหลายๆเมืองสำคัญทั่วอันดิก้า
ที่พยายามข่มขู่ขาวเมืองให้ตระหนักถึงการกลับมาของพวกเขากลุ่มนี้

การบุกทะลายแหล่งซ่องสุมกำลังของกลุ่มก่อการร้ายโดยทางการหลายครั้ง
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทดลองที่จะหาวิธีการที่ชาวน็อดได้ใช้
ในการเรียกปีศาจจากโลกไร้แสง ซึ่งเคยถูกใช้เมื่อในยุคโบราณ

แม้ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่สำเร็จ และยังคงไม่มีใครเห็นปีศาจจากโลกไร้แสงเลยตราบจนทุกวันนี้
แต่ประวัติศาสตร์ซาเวียร์ และผู้คนแห่งอันดิก้า จะต้องจารึกชื่อนี้ไว้ในความทรงจำในอีกไม่ช้า

"TREVA"
Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

http://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum