กฎในการเล่นโรลเพลย์

Go down

กฎในการเล่นโรลเพลย์ Empty กฎในการเล่นโรลเพลย์

Post by Xavier on Sun Jan 12, 2014 2:40 pm

กฎในการโรลเพลย์

ในการเล่นโรลเพลย์ จะมีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่บางประการ ที่จะเป็นกรอบกำหนดการเล่นโรลเพลย์ของผู้เล่นทุกคนไว้

1. การโรลเพลย์ คือการบรรยายเรื่องราว ความคิด คำพูด และการกระทำของตัวละครของผู้เล่นเท่านั้น
นั่นหมายความว่า ความคิด การกระทำ และคำพูดของตัวละครอื่น ทั้งตัวละครของผู้เล่นคนอื่น ตัวละครไร้ผู้เล่น (NPC)
จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เล่น และทำให้ผู้เล่นไม่สามารถสรุปไปเองได้ว่า ปฏิกิริยาหรือการกระทำของผู้อื่นจะเป็นเช่นไร

ตัวอย่างที่ผิด เช่น "หญิงสาว(ตัวละครผู้เล่น)กล่าวเสียงแข็ง ทำให้เด็กชาย(NPC)ตรงหน้ารู้สึกหวาดกลัว"

2. ผู้เล่นสามารถบรรยายการกระทำของตัวละครของตัวเองได้ แต่สรุปการกระทำของตัวเองไม่ได้

ตัวอย่างที่ผิด เช่น "หญิงสาวยิงธนูออกไปโดนนกที่กำลังบินอยู่ร่วงตกลงมาทันที" (บอกได้แค่ ยิงธนูออกไป แต่สรุปไม่ได้ว่าโดนหรือไม่)
หรือคุณเดินเข้ามาในบาร์พร้อมกับสั่งนมแก้วหนึ่งจากบาร์เทนเดอร์คุณต้องรอผู้ที่ควบคุมตัวละครบาร์เทนเดอร์
ให้มาโต้ตอบด้วยการเสิร์ฟนมให้กับคุณ คุณไม่สามารถบอกได้ว่า บาร์เทนเดอร์เสิร์ฟนมให้คุณเองได้ในการโรลเพลย์

3. ผู้เล่นควรโรลเพลย์โดยคำนึงบริบทแวดล้อมของตัวละคร เช่น เวลา สถานที่ ซึ่งจะถูกกำหนดโดย GM หรือเจ้าของภารกิจ
นั่นหมายถึง ผู้เล่นไม่สามารถกำหนดเอาเองได้ว่า จะให้มีร้านอาหารตรงนั้น หรือมีเก้าอี้นั่ง เว้นแต่จะโรลเพลย์สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่

4. ในโรลเพลย์ Xavier ตัวละครผู้เล่นจะมี Class ซึ่งจะมี Ability ติดตัวมา 1-2 อัน และมีค่าสเตตัส
การโรลเพลย์ที่ใช้ทักษะเชิงต่อสู้จะต้องคำนึงถึงพลังและความสามารถของตัวละครว่าเป็นไปได้แค่ไหน
ไม่ใช่ว่ามาถึงเริ่มต้นจะร่ายมหาเวทได้ในทันที (ถ้าเป็นเช่นนั้น โรลเพลย์นี้คงไม่มีเป้าหมาย และไร้ความดึงดูดไป)

__________________

รูปแบบมาตรฐานในการโรลเพลย์

ใน Xavier การโรลเพลย์จะเป็นไปใน 2 ลักษณะหลักๆ คือ โรลเพลย์ปกติ และโรลเพลย์ต่อสู้

โดยปกติ ผู้เล่นจะโรลเพลย์ 1 โพสท์ และต้องรอการโต้ตอบจากผู้ดูแลระบบ 1 ครั้ง จึงจะดำเนินการรอบต่อไปได้
ซึ่งในกรณีที่มีผู้เล่นจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ดูแลระบบจะสรุปผลการกระทำทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว คือต้องรอโรลเพลย์ครบทุกคน
ยกเว้นในบางกรณี จะสามารถสรุปผลทีละคนได้เลย โดยไม่ต้องรอ เช่น ในสถานที่ที่มิใช่เควส หรือกรณีผู้เล่นที่รออยู่หายไปนาน(ประมาณ 4-7 วันขึ้นไป)

ในขณะที่การโต้ตอบระหว่างผู้เล่น เช่นบทสนทนาระหว่างตัวละคร ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ต้องการจะแสดงออกมา
สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ภายในโพสท์เดียวกันนั้น โดยการแก้ไขโพสท์ และ Quote ข้อความคำพูดของอีกฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่มาประกอบบทสนทนา
เช่น การสนทนาระหว่างผู้เล่น ขณะที่ได้ระบุไว้แล้วว่าในรอบนี้ให้ตัวละครของตัวเองสำรวจพื้นที่ ผู้เล่นสามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ขณะที่กำลังสำรวจนั่นเอง

ส่วนการโรลเพลย์ต่อสู้ ใน 1 โพสท์ ผู้เล่นควรระบุอย่างชัดเจนว่า ต้องการทำอะไรเป็นหลัก
สิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง คือการโรลเพลย์ต่อสู้แบบม้วนเดียวจบ ขอให้นึกซะว่าคล้ายกับระบบ Turn-based มากกว่า
การกระทำบางอย่าง อาจไม่ต้องแยกย่อยว่าจะต้องก้มตัวลงเพื่อหลบแล้วรอรอบต่อไป การกระทำที่ดูต่อเนื่องกันไปสามารถทำได้
ขณะที่การกระทำบางอย่างอาจทำไปพร้อมกันไม่ได้ เช่น มือหนึ่งหยิบโพชั่นขึ้นมาดื่ม อีกมือถือดาบฟันศัตรู

__________________

ประเภทของกระทู้โรลเพลย์ใน Xavier

กระทู้สำหรับดำเนินการโรลเพลย์ใน Xavier จะมี [ ... ] ปรากฎอยู่หน้าชื่อกระทู้
เพื่อบ่งบอกประเภทของโรลเพลย์นั้นไว้ ซึ่งในขณะนี้ ประกอบด้วย

[Main] - เนื้อเรื่องหลักของ Xavier อาจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่ง หรือหลายที่ก็ได้
ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ จนจบช่วงเวลาของเนื้อเรื่องหลักนั้นๆ ปกติจะเกิดขึ้นทีละกระทู้
กรณีที่มีมากกว่า 1 กระทู้ที่เนื้อเรื่องกำลังดำเนินอยู่ ถือว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน
ผู้เล่นเข้าร่วมได้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

[Quest] - เป็นเนื้อเรื่องรอง อาจเป็นภารกิจที่เป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่ และอาจไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลัก
แต่ยังคงใช้ฉากหลังที่อิงกับโลกของ Xavier และถือว่าเกิดขึ้นใน Xavier อยู่ เรื่องราวของภารกิจจะดำเนินอยู่ในกระทู้เดียว
สถานที่และเวลาจะแปรเปลี่ยนไปตามผู้คุมภารกิจเป็นหลัก (เหมือนละครที่เปลี่ยนฉากได้ ไม่ต้องย้ายที่เอง)
ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมเควสได้หลายที่พร้อมกัน เพราะจะถือว่าเป็นคนละห้วงเวลาของเนื้อเรื่องกับส่วนหลัก

[Place] - สถานที่ที่ปรากฎอยู่บนโลกของ Xavier ขอบเขตขึ้นอยู่กับที่ถูกกำหนด เช่น อาจเป็นเมืองทั้งเมือง หมู่บ้าน
หรืออาจเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ที่ทำการของหน่วยงานหนึ่งในเมือง ร้านค้า เรื่องราวที่เกิดจะเกิดในขอบเขตพื้นที่ดังกล่าว
และเมื่อจะต้องย้ายไปสู่ที่อื่น จะต้องโรลเพลย์เดินทางออกไป นั่นหมายถึง ผู้เล่นจะปรากฎในสถานที่ได้แค่ที่ใดที่หนึ่งในเวลาเดียวกันเท่านั้น
(ไม่นับรวมเนื้อเรื่องหลักและเควส เพราะคนละห้วงเวลา)
อนึ่ง มีภารกิจที่ใช้วิธีดำเนินเรื่องโดยใช้สถานที่ต่างๆที่มีอยู่แล้วเป็นฉากหลังเช่นกัน จะถือว่าเป็นเควสแบบ Real Time

โดยสรุปในแง่ของห้วงเวลา
[Place] = Real Time เวลาปัจจุบัน คนหนึ่งคนปรากฎได้ที่เดียวบนโลกนี้
[Main] = ห้วงเวลาเฉพาะที่เป็นเนื้อเรื่องหลัก จะเกิดขึ้นทีละอัน ถ้ามากกว่านั้นถือว่าเกิดพร้อมกัน
[Quest] = ห้วงเวลาเฉพาะที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลัก เข้าร่วมได้ไม่จำกัด เพราะคนละห้วงเวลา

__________________

Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

http://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum