รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน

Go down

รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน Empty รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน

Post by Xavier on Tue Feb 11, 2014 1:47 am

คำแรกคือคำที่ถูก
คำหลังจากนั้นผิดครับ
หลังจากคำที่สองเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมครับ

กรีธาทัพ กรีฑาทัพ
กลางคัน กลางครัน
กลิ่นอาย กลิ่นไอ
กเฬวราก กเลวราก
กอปร กอป,กอปร์ อ่านว่า "กอบ"
กะทันหัน กระทันหัน
กะพริบ กระพริบ
กาลเทศะ กาละเทศะ
กิจจะลักษณะ กิจลักษณะ,กิจจลักษณะ
เกม เกมส์ ในภาษาไทยสำหรับกรณีทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบคำใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าสื่อความหมายถึงเอกพจน์หรือพหูพจน์
เว้นแต่เป็นการทับศัพท์วิสามานยนาม เช่น "SEA Games" ว่า ซีเกมส์
แก๊ง แก๊งค์,แก๊งก์ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็นภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"
แกร็น แกน,แกรน ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช), เช่น แคระแกร็น
ขโมย โขมย
ขี้เกียจ ขี้เกลียด, ขี้เกียด
ไข่มุก ไข่มุกข์, ไข่มุกด์, ไข่มุข
คทา คฑา, คธา
ครองราชย์ ครองราช คำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา
ทั้งนี้ คำว่า "ครองราชสมบัติ" หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ "ครองราชยสมบัติ" อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)
ครอบคลุม คลอบคลุม, -ครุม, -คุม
คฤหาสน์ คฤหาสถ์
ค้อน ฆ้อน
คัดสรร คัดสรรค์
คารวะ เคารวะ, คาราวะ, คราวะ
คำนวณ คำนวน
เค้ก เค็ก, เค๊ก
เครื่องราง เครื่องลาง
โคตร โครต, โคต, โคด
จักรพรรดิ จักรพรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
จักรวรรดิ จักรวรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กฺระ-หวัด"
เจตจำนง เจตจำนงค์ จำนง แผลงจาก จง
เจตนารมณ์ เจตนารมย์
เจียระไน เจียรไน
ฉัน ฉันท์ แปลว่าเสมือน เช่น ฉันญาติ ฉันมิตร; รับประทาน ใช้แก่พระสงฆ์
ชะลอ ชลอ
ชัชวาล ชัชวาลย์
ชานชาลา ชานชะลา "ชาลา" แปลว่า ชาน "ชานชาลา" เป็นคำซ้อน (ทำนองเดียวกับ กักขัง, ใหญ่โต ฯลฯ)
ซาวเสียง ซาวด์เสียง,ซาวน์เสียง,ซาวนด์เสียง แปลว่า หยั่งเสียงเพื่อฟังความคิดเห็น และไม่ได้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "sound"
ซุ่ม สุ่ม, สุ้ม ซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง
ตะกร้า ตระกร้า
ตะราง = ที่คุมขัง
ตาราง = ช่องสี่เหลี่ยม
ทยอย ทะยอย
ทลาย ทะลาย พังทลาย ถล่มทลาย
ทัณฑ์ ฑัณฑ์
ทะเลสาบ ทะเลสาป
ทายาด = ยิ่งยวด เช่น ทนทายาด
ทายาท = ผู้สืบสกุล
ทูต ฑูต ทูตทุกอย่าง ใช้ ท ทหาร
ทูนหัว ทูลหัว พ่อทูนหัว แม่ทูนหัว
เท่ เท่ห์
ธรรมเนียม ทำเนียม ในหนังสือเก่า ๆ เขียน "ทำเนียม" ก็มี, แต่ปัจจุบัน ใช้ "ธรรมเนียม" (มาจาก ธรรม + นิยม)
นัย นัยยะ อ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
น่า หน้า คำประกอบหน้ากริยา หมายความว่า ควร เช่น น่าจะทำอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้; ชวนให้, ทำให้อยากจะ, เช่น น่ากิน น่ารัก
เนรมิต เนรมิตร
บล็อก บล็อค, บล๊อก หลักการทับศัพท์
เบรก เบรค เป็นศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ
ประณาม ประนาม
ประจัญ = ปะทะต่อสู้ (เช่น ประจัญบาน = รบอย่างตะลุมบอน), แผลงมาจากคำเขมรว่า "ผจัญ" (ผฺจาญ่)
ประจัน = กั้นเป็นส่วนสัด (เช่น ฝาประจันห้อง = ฝากั้นห้อง), เผชิญ (เช่น ประจันหน้ากัน), ฯลฯ
ประมาณ ประมาน
ประนีประนอม ประณี-, ปรานี-, ปราณี-,-ประณอม, -ปรานอม, -ปราณอม
"ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ
ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล
ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค
ปรัมปรา ปรำปรา, ปะรำปะรา อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา
ปรากฏ ปรากฎ ใช้ ฏ ปฏัก, คำนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่า กฎ
ปรารถนา ปราถนา อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
ปล้นสะดม ปล้นสดมภ์ สะดม = รมยาให้หลับ สดมภ์ = เสาหรือช่องตามแนวตั้ง
ปะทะ ประทะ
ผลลัพธ์ ผลลัพท์
ผล็อย ผลอย ผล็อยหลับ
เผชิญ ผเชิญ, ผะเชิญ
พยัก พะยัก พยักหน้า
พยุง พะยุง พยุงตัว
พลการ พละการ คำสมาส
พลศึกษา พละศึกษา คำสมาส
พละกำลัง พลกำลัง คำซ้อน พละ=กำลัง
พันทาง พันธุ์ทาง ลูกผสมต่างสายพันธุ์
พันธสัญญา พันธะสัญญา คำสมาส
พากย์ พากษ์ พากย์หนัง
พิศวาส พิสวาส, พิสวาท
พิสดาร พิศดาร
พิสมัย พิศมัย
พึมพำ พึมพัม
เพชฌฆาต เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต
แฟชั่น แฟชัน มีไม้เอก
ไฟแช็ก ไฟแชค, ไฟแช็ค
มงกุฎ มงกุฏ ใช้ ฎ ชฎา
ภูตผี ภูติผี ภูต แปลว่า ผี; ภูติ แปลว่า ความรุ่งเรือง
ภารกิจ ภาระกิจ คำสมาส
ยศถาบรรดาศักดิ์ ยศฐาบรรดาศักดิ์
ไยดี ใยดี
รสชาติ รสชาด
รักษาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น รักษาการในตำแหน่ง...
รักษาการณ์ เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น ยามรักษาการณ์
รังเกียจ รังเกลียด, รังเกียด
รังควาน รังควาญ
รัญจวน รัญจวญ, รัญจวณ
รากเหง้า รากเง่า เง่า หมายถึงโง่เง่า
รำคาญ รำคาน, ลำคาณ
ราชัน หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ราชันย์ หมายถึง เชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดิน
ลิงก์ = คำภาษาอังกฤษ link; ลิงค์ = เครื่องหมายเพศ, ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้น เป็นเพศอะไร
ลุกลี้ลุกลน ลุกลี้ลุกรน
โล่ โล่ห์ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
วางก้าม วางกล้าม วางโต
วิจาร, วิจารณ, วิจารณ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ทั้งสามคำ
วิพากษ์วิจารณ์ วิพากย์วิจารณ์, วิพากษ์วิจารย์, วิพากย์วิจารย์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้เพียงว่า "วิพากษ์วิจารณ์" หมายถึง วิจารณ์, ติชม
เวท เวทย์ "เวท" เป็นคำนาม แปลว่า ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์สำหรับเสกเป่า ฯลฯ "เวทย์" เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ควรรู้
เวทมนตร์ เวทย์มนตร์, เวทมนต์, เวทย์มนต์ แปลว่า ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งเพื่อประสบผล
ศัสตราวุธ ศาสตราวุธ ศสฺตฺร แปลว่า เครื่องฟันแทง
สถานการณ์ สถานการ, สถาณการณ์
สภาวการณ์, สภาพการณ์ สภาวะการณ์
สรรหา สรรค์หา สรรค์ หมายถึง สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น
สรวงสวรรค์ สวงสวรรค์
สร้างสรรค์ สร้างสรร
สะพรึงกลัว สะพึงกลัว
สังเกต สังเกตุ
สังเขป สังเขบ
สังสรรค์ สังสรร
สัญชาตญาณ สัญชาติญาณ สัญชาต = ที่เกิดเอง; สัญชาติ = ความเป็นพลเมืองของประเทศ
สัญลักษณ์ สัญลักษ์, สัญญลักษณ์
สาธารณชน สาธารณะชน
สาบสูญ สาปสูญ
สาบาน สาบาญ
สาปแช่ง สาบแช่ง
สำอาง สำอางค์ เครื่องสำอาง
สุญญากาศ สูญญากาศ ใช้สระ "อุ"
อนุรักษนิยม อนุรักษ์นิยม คำสมาส
อนุสาวรีย์ อนุเสาวรีย์, อณุสาวรีย์
อลังการ อลังการ์ อ่านว่า อะ-ลัง-กาน
อหังการ์ อหังการ อ่านว่า อะ-หัง-กา
อุโมงค์ อุโมง
เอกฉันท์ เอกฉัน, เอกะฉันท์


Last edited by Xavier on Thu Feb 13, 2014 9:41 pm; edited 1 time in total
Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

http://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน Empty Re: รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน

Post by dragon2549 on Wed Feb 12, 2014 12:48 pm

แล้วพวกคำว่าเหตุ เขตุ สังเกตุ อันไหนมีสระอุ ไม่มีบ้างอะท่านซาฟ แล้วก็พะยะคะ พ่ะย่ะค่ะ ตกลงมันเขียนเช่นไรรึ
dragon2549
dragon2549

Posts : 71
Join date : 2014-01-31

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Sin
อาชีพ: Mage
สังกัด: -

Back to top Go down

รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน Empty Re: รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน

Post by Lufear on Wed Feb 12, 2014 2:59 pm

คำว่าเกม ผมเขียนว่าเกมส์ตลอดเลย
Lufear
Lufear

Posts : 58
Join date : 2014-02-11
Age : 23

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Carick Lufear
อาชีพ: Fighter
สังกัด: -

Back to top Go down

รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน Empty Re: รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน

Post by Megatunzer0 on Thu Feb 13, 2014 8:07 am

ลิงก์ ที่ว่านี่ หมายถึง ลึงก์(มาจากศิวลึงก์) รึเปล่าครับ เพราะ Link ไม่น่าจะแปลเป็นเครื่องเพศหรือปิกะจู้ได้นะ
กรีฑา แบบนี้ก็มีนะครับ แต่หมายถึงกีฬาบางจำพวก


ส่วนพวกคำทับศัพท์ผมใช้ผิดบ่อยแหมืนกัน โดยเฉพาะพวกใช้ตัวสะกดพื้นฐาน ไม่ได้ใช้ตรงตามเสียงของต้นฉบับ

แต่คำนี้ผมเขียนถูกนะ คลินิก ไม่ใช่ คลีนิค คลินิค
Megatunzer0
Megatunzer0

Posts : 17
Join date : 2014-02-04

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Forde Stardust
อาชีพ: Hunter
สังกัด: -

Back to top Go down

รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน Empty Re: รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน

Post by Xavier on Thu Feb 13, 2014 9:42 pm

ลิงก์ (อังกฤษ: link หรือ links) หลักการทับศัพท์ครับ

ลิงค์ (ภาษาศาสตร์)(อ่านว่า ลิง) หรือ เพศทางไวยากรณ์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทคำนามในบางตระกูลภาษา โดยเฉพาะตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน เช่น ภาษากรีก ภาษาละติน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต แม้ในภาษาสมัยใหม่ ก็ยังมีการใช้ลิงค์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาฮินดี เป็นต้น
ลิงค์โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 จำพวก คือ เพศชาย เพศหญิง และเพศกลาง ตำราไวยากรณ์ของไทย มักจะใช้ศัพท์บาลี หรือสันสกฤต ว่า ปุลลิงค์ (ปุงลิงค์), อิตถีลิงค์ (สตรีลิงค์) และนปุงสกลิงค์ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว ลิงค์ ในทางไวยากรณ์ไม่ได้ผูกพันกับลักษณะทางเพศในเชิงชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใด

กรีธา กับกรีฑาผมพิมพ์ไม่ดีเองครับ ต้องการมุ่งหมายถึงคำว่ากรีธาทัพโดยเฉพาะครับ
Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

http://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน Empty Re: รวมคำที่เขียนผิดบ่อย ฉบับคัดโดยแอดมิน

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum