[PROFILE] Zero

Go down

[PROFILE] Zero Empty [PROFILE] Zero

Post by Xavier on Fri Feb 07, 2014 10:01 pm

Character's Background wrote:

[PROFILE] Zero Image115

Username - Zero

ชื่อ - Zero

เพศ - ชาย

อายุ - 19

ลักษณะ - สูง 182ซม. ผมสีนำ้ตาล ตาสีนำ้ตาล ใส่แว่นราคาแพง(ของก๊อบ) นิสัยเป็นคนใจเย็นไม่โกรธง่าย เป็นคนเฮฮาในบ้างครั้ง แต่บ้างครั้งก็ชอบอยู่คนเดียว ชอบแกล้งคนอื่น มีความเป็นผู้ใหญ่พอตัว

ประวัติโดยย่อ - ออกจากบ้านตอนอายุ 15 ปีเพื่อต้องการผจญภัยไปทั่วโลก ใช้เวลา 2 ปีในการเก็บประสบการณ์และฝึกฝนการต่อสู้ ต่อมาโชคร้ายดันไปถูกหลอกพาตัวไปเข้าสมาคมนักฆ่า ทำให้ต้องอยู่ที่นั้น 2 ปีก่อนจะหลบหนีออกมาได้และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อปลอมตัว หลังจากนั้นจึงกลับบ้านไปก็พบว่าพ่อแม่ตายไปแล้ว เหลือเพียงน้องชายเพียงคนเดียวที่ตอนนี้ไปสมัครเป็นทหารที่ไหนสักแห่ง ทำให้ตอนนีผมต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อผจญภัยและหลบหนีจากสมาคมนักฆ่า

Class and Ability wrote:
Class: Hunter

Ability
[PROFILE] Zero Hunter10 Haste - วิชาตัวเบา เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวชั่วระยะเวลาหนึ่ง(สั่งใช้)
[PROFILE] Zero Hunter11 Hawkeyes - นัยน์ตาเหยี่ยว มองเห็นได้ระยะไกลมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์หาจุดตายของศัตรูได้ในขั้นพื้นฐาน

Inventory wrote:
- [PROFILE] Zero Dag-e10 Fruit Knife
Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

http://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum