[DATA] Class System

Go down

[DATA] Class System Empty [DATA] Class System

Post by Xavier on Mon Jan 06, 2014 10:39 pm

Class System

ระบบอาชีพ เป็นตัวกำหนดรูปแบบและทักษะในการต่อสู้ และการใช้อาวุธของตัวละคร
อาชีพแต่ละอาชีพจะมีทักษะหลัก (Ability) ที่แตกต่างกัน และจะเป็นเครื่องชี้วัดให้กับผู้เล่น
ในการโรลเพลย์ตัวละครเวลาใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์หรือการต่อสู้

Ability โดยปกติจะแสดงผลตลอดเวลา
แต่ Ability ที่มี (สั่งใช้) ตามหลัง หมายถึง ต้องโรลเพลย์ว่าจะให้พลังส่วนนี้แสดงออกมา

Ability ที่เป็น Quest's Reward คือเป็นรางวัลจากภารกิจที่กำหนดให้เฉพาะอาชีพ และจะได้รับหากทำสำเร็จเท่านั้น

ท้ายที่สุด ใน Xavier ยังมีอาชีพที่ไม่ปรากฏในที่นี้อยู่อีกมาก...

______________________

Classes

Starter Classes


Fighter
Main Status: Str
Weapon: Sword (Str), Polearm (Str) [or + Shield (Str)]
Ability:
[DATA] Class System Fighte10 Brave - ใจฮึกเหิม เพิ่มพลังทางกายภาพทั้งหมดในระดับสูงเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง(สั่งใช้)
[DATA] Class System Fighte12 Provoke - ยั่วยุ เพิ่มโอกาสล่อเป้าศัตรู หากโดนโจมตีด้วยศัตรูที่มาจากผลนี้จะรุนแรงน้อยลง


Mage
Main Status: Int
Weapon: Staff (Int)
Ability:
[DATA] Class System Magest10 Magic Knowledge I - พื้นฐานความรู้ทางเวทมนตร์ ทำให้สามารถใช้เวทมนตร์รูปแบบต่างๆได้ในระดับพื้นฐาน
[DATA] Class System Mageme10 Meditate - ตั้งจิตสมาธิ เพิ่มพลังเวทมนตร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง(สั่งใช้)


Hunter
Main Status: Agi
Weapon: Bow (Dex), Dagger (Agi), Knucklers (Str)
Ability:
[DATA] Class System Hunter10 Haste - วิชาตัวเบา เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวชั่วระยะเวลาหนึ่ง(สั่งใช้)
[DATA] Class System Hunter11 Hawkeyes - นัยน์ตาเหยี่ยว มองเห็นได้ระยะไกลมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์หาจุดตายของศัตรูได้ในขั้นพื้นฐาน

______________________

Standard Classes

Fighter Classes

Knight
Main Status: Str (Req. Str 6 Dex 3)
Weapon: Sword (Str), Polearm (Str)[ไม่แนะนำ] + must Shield (Str)[ไม่อย่างนั้น Ability จะไม่ทำงาน]
Ability:
[DATA] Class System Knight10 Royal Sword Art - เพลงดาบของอัศวิน มีความแม่นยำและรวดเร็ว แต่ก็เอื้อต่อการป้องกันตัวในขณะเดียวกัน
[DATA] Class System Knight11 Shield Battlestyle - รูปแบบการใช้โล่ ทำให้สามารถใช้โล่ในการป้องกันและโจมตีได้ โดยเฉพาะการโจมตีสวนกลับ

Dual Swordsman
Main Status: Agi (Req. Agi 6 Str 3)
Weapon: Sword (Str)
Ability:
[DATA] Class System Dualsw10 Dual Swords Battlestyle - รูปแบบการใช้ดาบคู่ อนุญาตให้ถือดาบได้พร้อมกัน 2 เล่ม รวดเร็วและรุนแรง
[DATA] Class System Dualsp10 Light Speed - ความเร็วแสง เพิ่มความเร็วในการโจมตีอย่างสูง รวมถึงโอกาสในการหลบหลีกการโจมตี ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง(สั่งใช้)

Warrior
Main Status: Str (Req. Str 9)
Weapon: Polearm (Str), Sword (Str)[ไม่แนะนำ]
Ability:
[DATA] Class System Warswi10 Poleaarm Battlestyle - รูปแบบการใช้โพลอาร์ม เป็นการโจมตีที่ช้าแต่รุนแรงมากและเป็นวงกว้าง โจมตีระยะประชิดได้หลายเป้าหมาย
[DATA] Class System Warstr10 Strengthening - แข็งแกร่ง เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพ รวมถึงความทนทานต่อบาดแผลและความเจ็บปวดต่างๆ


Mage Classes

Wizard
Main Status: Int (Req. Int 7)
Weapon: Staff (Int)
Ability:
[DATA] Class System Wizard10 Elemental Magic - เวทมนตร์แห่งธาตุ ทำให้สามารถใช้มนตราแห่งธรรมชาติได้ดีขึ้น และได้รับผลจากธาตุ เช่น การเผาไหม้ การแช่แข็ง

Summoner
Main Status: Int (Req. Int 7)
Weapon: Staff (Int)
Ability:
[DATA] Class System Summon10 Summon Magic - เวทมนตร์อัญเชิญ อัญเชิญสัตว์อสูรจากกระแสพลังแห่งธรรมชาติขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น รูปแบบการโจมตีจะแสดงตามสัตว์อสูร

High Mage
Main Status: Int (Req. Int 7)
Weapon: Staff (Int)
Ability:
[DATA] Class System Highma10 Astral Magic - เวทมนตร์พลังงาน ทำให้ใช้เวทมนตร์ประเภทก่อรูปพลังงานได้ดีขึ้น เช่น พันธนาการ เสาหอก ศรเวท โล่เวทมนตร์

Acolyte
Main Status: Int (Req. Int 7)
Weapon: Staff (Int)
Ability:
[DATA] Class System Acolyt10 Holy Magic - เวทมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ใช้เวทมนตร์ประเภทฟื้นฟู ส่งเสริม และปกป้องได้ดีขึ้น รวมถึงการโจมตีด้วยเวทแห่งแสงสว่างจากเบื้องบน


Hunter Classes
Sniper
Main Status: Dex (Req. Dex 7)
Weapon: Bow (Dex), Gun (Dex), Dagger (Agi)[ไม่แนะนำ]
Ability:
[DATA] Class System Sniper13 Shooting Expert - ความเชี่ยวชาญการยิง เพิ่มความแม่นยำและระยะในการโจมตีด้วยอาวุธประเภทยิง และความง่ายในการโจมตีแม้ว่าถูกประชิดตัว
Choose 1 from
- [DATA] Class System Sniper10 Archer Battlestyle - รูปแบบการใช้ธนู เน้นการโจมตีที่รุนแรงและไกล
- [DATA] Class System Sniper11 Gunner Battlestyle - รูปแบบการใช้ปืน เน้นความรวดเร็วในการโจมตี และเพิ่มการโจมตีในระยะประชิดให้ดีขึ้น

Assassin
Main Status: Agi (Req. Agi 9)
Weapon: Dagger (Agi)
Ability:
[DATA] Class System Assasi10 Double Daggers Battlestyle - รูปแบบการใช้มีดคู่ ทำให้ใช้มีดได้พร้อมกัน 2 เล่ม ได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว
[DATA] Class System Assass10 Dark Shadow - เงาทมิฬ ทำให้สามารถพรางตัวได้ โดยเฉพาะในเงาหรือในความมืด  

Pugilist
Main Status: Agi (Req. Agi 6 Str 3)
Weapon: Knucklers (Str), Dagger (Agi)[ไม่แนะนำ]
Ability:
[DATA] Class System Pugili12 Martial Arts Battlestyle - รูปแบบการใช้ศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่า คล่องแคล่วและรวดเร็วในระดับประชิดตัว
[DATA] Class System Pugili10 Body Build - เสริมกาย ทำให้ร่างกายทนทานต่อการโจมตี และเพิ่มสมรรถภาพในการโจมตีระยะประชิดตัวในระดับสูง
Quest's Reward
- [DATA] Class System Pugili11 Capoeira - คาโปเอร่า ศิลปะการต่อสู้ด้วยขา ทำให้โจมตีด้วยขาได้รุนแรงและสวนกลับด้วยท่าทางที่ยากต่อการคาดเดา รวมถึงโจมตีได้หากมือใช้โจมตีไม่ได้___________

Xavier Class module version 1.5
Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

http://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum